Na każdej budowie musi być odpowiednie oznakowanie. Nigdy nie może być tak, że budowa nie będzie odpowiednio oznakowana. Jeżeli nie o znakujemy budowy w odpowiedni sposób, to może się to dla nas bardzo źle skończyć. W takiej sytuacji powinniśmy pamiętać o konieczności zamontowania specjalnej tablicy. Tablice informacyjne to rzucające się w oczy żółte tablice, na których opisany jest charakter danej inwestycji, opisane są tam również parametry tej inwestycji.

Zaznaczony jest tam kierownik budowy oraz są podane numery kontaktowe. W wielu przypadkach taka tablica jest widoczna już z drogi i mocno rzuca się w oczy. Ktoś, kto pcha na przykład wózek transportowy, może ją od razu zobaczyć z drogi lub z chodnika. Dzisiaj jest tak, że w wielu przypadkach tablice takie muszą się znajdować nawet w kilku miejscach na budowie i są to różne tablice. Jedna tablica informacyjna informuje na przykład o parametrach konkretnej budowy, inna oznacza niebezpieczne miejsce na budowie, jeszcze inna informułuje na przykład o zagrożeniu, jeszcze inna jest instrukcją BHP do konkretnego miejsca bądź stanowiska pracy. Jest tego typu instrukcji oraz różnych tablic. Czy wiesz, że w sklepach należy montować takie tablice, które informują na przykład o miejscu parkingowym, informują, gdzie można palić, pokazują miejsce ewakuacyjne bądź też są tablicami z numerami alarmowymi? Takie tablice można taniej kupić w internecie, ale są też do kupienia w specjalnych w sklepach z artykułami BHP. Niestety w stacjonarnych sklepach są zazwyczaj droższe.